Stig Lindberg Vase

Stig Lindberg
1950
Ref. 7583

Blue glazed stoneware vase. Gustavsberg marks. Produced by Gustavsberg.

h.20cm/7,8" dia.15cm/5,9"

More from Stig Lindberg